STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2011-2012/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Antrosios pakopos programos/
Agroenergetikos inžinerija/
Biomasės inžinerija/
Ž.ū. inžinerija ir vadyba/
Ž.ū. mechanikos inžinerija/