STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2011-2012/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Ž.ū. mechanikos inžinerija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/