STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2011-2012/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Agroenergetikos inžinerija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/