STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2011-2012/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Agroenergetikos inžinerija/
Koordinuojantys destytojai/
Studijų dalykai/