STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2011-2012/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Biomasės inžinerija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/