STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2011-2012/Agronomijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/
Agronomija/
Sodininkystė ir želdininkystė/
Žemės ūkio technologijos ir vadyba/