STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2011-2012/Ekonomikos ir vadybos fakultetas/Antrosios pakopos programos/
Apskaita ir finansai/
Kaimo plėtros administravimas/
Profesijos edukologija/
Žemės ūkio ekonomika/
Žemės ūkio verslo vadyba/