STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2011-2012/Ekonomikos ir vadybos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Žemės ūkio ekonomika/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/