STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2011-2012/Miškų ir ekologijos fakultetas/Pirma pakopa/
Miskininkyste/
Taikomoji Ekologija/