STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2011-2012/Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas/Antrosios pakopos programos/
Hidrotechnikos inžinerija/
Žemėtvarka/