STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2011-2012/Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/
Hidrotechninės statybos inžinerija/
Žemėtvarka/