STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Antrosios pakopos studijų programos/
Agroenergetikos inžinerija/
Biomasės inžinerija/
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba/
Žemės ūkio mechanikos inžinerija/