STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Antrosios pakopos studijų programos/Žemės ūkio inžinerija ir vadyba/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba.pdf