STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Antrosios pakopos studijų programos/Žemės ūkio mechanikos inžinerija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/
Agricultural Mechanical Engineering.pdf
Žemės ūkio mechanikos inžinerija.pdf
Инженерия механики сельского хозяйства.pdf