STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos studijų programos/Agroenergetikos inžinerija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/
Agroenergetikos inžinerija.pdf
Engineering of Agroenergetics.pdf
Инженерия агроэнергетики.pdf