STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos studijų programos/Bendroji agroinžinerija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/
Bendroji agroinžinerija.pdf