STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos studijų programos/Biomasės inžinerija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/
Biomass engineering.pdf
Biomasės inžinerija.pdf
Инженерия биомассы.pdf