STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos studijų programos/Transporto inžinerija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/
Transporto inžinerija.pdf