STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Agronomijos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Agrobiotechnologija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/