STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Agronomijos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Augaliniu maisto žaliavų kokybė ir sauga/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/