STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Agronomijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/
Agronomija/
Maisto žaliavų kokybė ir sauga/
Sodininkystė ir želdininkystė/
Žemės ūkio technologijos ir vadyba/