STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Agronomijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Žemės ūkio technologijos ir vadyba/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/