STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Agronomijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Maisto žaliavų kokybė ir sauga/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/