STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Ekonomikos ir vadybos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Profesijos edukologija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/