STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Ekonomikos ir vadybos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Žemės ūkio verslo vadyba/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/