STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Ekonomikos ir vadybos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Kaimo plėtros administravimas/Koordinuojantys dėstytojai/
Aleksandravicius_Alvydas_CV.pdf
Atkociuniene_Vilma_CV.pdf
Marcinkeviciute_Lina_CV.pdf
Merkiene_Rasa_CV.pdf
Navasaitienė_Stase_CV.pdf
Pilipavicius_Vytautas_CV.pdf
Raupeliene_Asta_CV.pdf
Sarlauskiene_Lina_CV.pdf
Urmoniene_Daiva_CV.pdf
Vidreviciene_Inga_CV.pdf
Vilkeviciute_Jolanta_CV.pdf
Zukovskis_Jan_CV.pdf