STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas/Antrosios pakopos programos/
Hidrotechnikos inžinerija/
Žemėtvarka/