STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Hidrotechnikos inžinerija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/