STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/
Hidrotechninės statybos inžinerija/
Vandens apsaugos inžinerija ir valdymas/
Žemėtvarka/