STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Hidrotechninės statybos inžinerija/Studijų dalykai/
Aplinkos_ir_žmogaus_sauga_MEEKB22E.pdf
Aplinkosaugos_ir_statybos_teisė_VŽSKB17E.pdf
Automobilinių_kelių_inžinerija_VŽMLB04E.pdf
Bakalauro_studijų_baigiamasis_darbas_VŽHI01E.pdf
Bendroji_chemija_FMCHB01E.pdf
Bendroji_fizika_FMFIB08E.pdf
Dirvotyra_AFDAB05E.pdf
Drenažas_ir_drėkinimas_VŽMLB07E.pdf
Erdvinis_planavimas_VŽŽTB29E.pdf
Filosofija_KIKFB01E.pdf
Geodezija_VŽŽTB28E.pdf
Geografinė_informacinė_sistema_VŽVTB05E.pdf
Geotechnika_VŽSKB09E.pdf
Hidraulika_VŽHTB02E.pdf
Hidraulinės_mašinos_ir_hidroelektrinės_VŽHTB04E.pdf
Hidrometrijos_ir_hidrogeologijos_mokomoji_praktika_VŽVTB03E.pdf
Hidrotechnikos_statiniai_VŽHTB03E.pdf
Hidrotechnikos_statinių_projektavimas_ir_modeliavimas_VŽHTB14E.pdf
Inžinerinė_grafika_1_VŽSKB07E.pdf
Inžinerinė_grafika_2_VŽSKB08E.pdf
Inžinerinė_hidrologija_ir_hidrogeologija_VŽVTB02E.pdf
Inžinerinės_konstrukcijos_VŽSKB13E.pdf
Jūrų_hidrotechnika_VŽHTB05E.pdf
Matematika_1_FMMIB10E.pdf
Matematika_2_FMMIB11E.pdf
Medžiagų_atsparumas_VŽSKB10E.pdf
Nuotakynų_inžinerija_VŽHTB06E.pdf
Pažeistų_teritorijų_ir_sąvartynų_tvarkymo_technologijos_VŽMLB05E.pdf
Poveikio_aplinkai_vertinimas_ir_taršos_prevencija_VŽMLB06E.pdf
Profesinė_etika_KIKFB03E.pdf
Profesinės_veiklos_praktika_VŽSKB14E.pdf
Psichologija_KIPPB03E.pdf
Specialybės_anglų_kalba__C1-5_lygis__KIKAB11E.pdf
Specialybės_anglų_kalba__C1-6_lygis__KIKAB14E.pdf
Specialybės_kalba_KIKAB17E.pdf
Specialybės_prancūzų_kalba__C1-5_lygis__KIKAB12E.pdf
Specialybės_prancūzų_kalba__C1-6_lygis__KIKAB15E.pdf
Specialybės_vokiečių_kalba__C1-5_lygis__KIKAB13E.pdf
Specialybės_vokiečių_kalba__C1-6_lygis__KIKAB16E.pdf
Statybinė_mechanika_VŽSKB12E.pdf
Statybinės_medžiagos_ir_pastatų_projektavimas_VŽSKB11E.pdf
Taikomoji_fizika_VŽHTB01E.pdf
Taikomoji_informatika_FMMIB14E.pdf
Taikomoji_matematika_FMMIB13E.pdf
Teorinė_mechanika_IFMMB07E.pdf
Tikimybių_teorija_ir_matematinė_statistika_FMMIB12E.pdf
Vandens_ūkio_ekonomika_VŽVTB04E.pdf
Vandens_ūkio_statybos_darbų_technologija_VŽVTB07E.pdf
Vandens_ūkio_verslo_vadyba_VŽVTB06E.pdf
Vandentieka_VŽHTB07E.pdf
Įvadas_į_vandens_inžinerijos_studijas_VŽVTB01E.pdf