STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2012-2013/Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Vandens apsaugos inžinerija ir valdymas/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/