STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2013-2014/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/
Agroenergetikos inžinerija/
Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija/
Transporto inžinerija/
Ž.ū. inžinerija ir vadyba/
Ž.ū. mechanikos inžinerija/