STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2013-2014/Ekonomikos ir vadybos fakultetas/Antros pakopos programos/
Apskaita ir finansai/
Kaimo plėtros administravimas/
Profesijos edukologija/
Žemės ūkio ekonomika/
Žemės ūkio verslo vadyba/