STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2013-2014/Ekonomikos ir vadybos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/
Apskaita ir finansai/
Kaimo plėtros administravimas/
Logistika ir prekyba/
Žemės ūkio ekonomika/
Žemės ūkio verslo vadyba/