STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2013-2014/Ekonomikos ir vadybos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Žemės ūkio verslo vadyba/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/