STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2014-2015/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/
Agroenergetikos inžinerija/
Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija/
Sumanioji gyvulininkyte/
Transporto inžinerija/
Ž.ū. mechanikos inžinerija/