STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2014-2015/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Ž.ū. mechanikos inžinerija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/
AGRICULTURAL MECHANICAL ENGINEERING.pdf
ŽEMĖS ŪKIO MECHANIKOS INŽINERIJA.pdf
ИНЖЕНЕРИЯ МЕХАНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.pdf