STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2014-2015/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Agroenergetikos inžinerija/
Koordinuojantys destytojai/
Studijų dalykai/
Agroenergetikos inžinerija.pdf
ENGINEERING OF AGROENERGETICS.pdf
ИНЖЕНЕРИЯ АГРОЭНЕРГЕТИКИ.pdf