STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2014-2015/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/
ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ INŽINERIJA.pdf
RENEWABLE ENERGY RESOURCES ENGINEERING.pdf
~$_I_SP aprasas_2013 10_LT.doc
ИНЖЕНЕРИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.pdf