STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2014-2015/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Sumanioji gyvulininkyte/
SUMANIOJI GYVULININKYSTĖ.pdf