STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2014-2015/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Transporto inžinerija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/
TRANSPORT ENGINEERING.pdf
TRANSPORTO INŽINERIJA.pdf