STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2014-2015/Agronomijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/
Agronomija/
Augalų biologija ir selekcija/
Maisto žaliavų kokybė ir sauga/
Žemės ūkio technologijos ir vadyba/