STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2014-2015/Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/
Hidrotechnines statybos inžinerija/
Žemėtvarka/
Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos/