STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2015-2016/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Žemės ūkio inžinerija ir vadyba/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/
Zemes_ukio inzinerija ir vadyba.pdf
ZUIV_II_SP aprasas_2014 06_LT.docx