STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2015-2016/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Antrosios pakopos programos/Biomasės inžinerija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/
Biomasės_inzinerija.pdf