STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2015-2016/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/
Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija/
Energetikos inžinerija/
Sumanioji gyvulininkyte/
Transporto inžinerija/
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba/
Žemės ūkio mechanikos inžinerija/