STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2015-2016/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Žemės ūkio inžinerija ir vadyba/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studiju dalykai/
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba.pdf