STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2015-2016/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/
Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija1.pdf
~$_I_SP aprasas_2013 10_LT.doc