STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2015-2016/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Energetikos inžinerija/
Koordinuojantys destytojai/
Studijų dalykai/
Energetikos inžinerija.pdf