STUDIJŲ DALYKŲ KATALOGAS: 2015-2016/Žemės ūkio inžinerijos fakultetas/Pirmosios pakopos programos/Sumanioji gyvulininkyte/
Koordinuojantys dėstytojai/
Studijų dalykai/
Sumanioji_gyvulininkyste.pdf